Ochrana osobních údajů

Rehamij Nederland B.V., Ambachtstraat 10, 2861 EX Bergambacht, (dále jen správce) se zavazuje nakládat s osobními údaji adresátů a účastníků vzdělávacích akcí (dále jen subjekt) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdější předpisů.

Subjekt souhlasí se zpracováním jeho osobních údajů správcem, které mu budou poskytnuty uzavřením smlouvy, a to pro účely uvedené níže. Správce zpracovává osobní údaje v rozsahu:

  • jméno a příjmení, telefon, e-mailová adresa,
  • IČ, DIČ a název společnosti,
  • fotografie, video záznamy.

Subjekt svým souhlasem bere na vědomí, že při účasti na vzdělávací akci mohou být z této akce pořizovány fotografické, audiovizuální nebo jiné záznamy zachycující osobu subjektu. V souladu s ustanovením § 5 zákona č. 101/2000 Sb., a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uděluje subjekt dobrovolně souhlas s pořizováním těchto záznamů a s jejich zpracováním jako osobních a citlivých údajů pro účely uvedené níže. Tento souhlas se uděluje na dobu neurčitou.

Všechny osobní a citlivé údaje jsou shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely užití:

v marketingových materiálech a prezentacích správce na webových stránkách správce, sociálních sítích, písemných prezentacích, akcích pořádaných správcem nebo akcích, kterých se zástupci správce účastní, marketingových a obchodních aktivit správce; včetně šíření obchodních sdělení týkajících se jeho výrobků či služeb.

Subjekt si je vědom toho, že tento souhlas s uchováváním, resp. se zpracováním údajů, udělený v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a zákonem o některých službách informační společnosti, je dobrovolný, a že tento svůj souhlas může kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být vůči správci učiněno e-mailem na adresu info(zavináč)rehamij(tečka)nl

Po celou dobu zpracovávání osobních údajů k nim má subjekt přístup. V případě pochybností o jejich správnosti či úplnosti má právo na vysvětlení či jejich opravu.